Dane kontaktowe

 

Tel: +48 (58) 380 28 99

 

Biuro Zarządu

biuro@grupanordeo.pl

 

Dyrektor działu finansów

mgr Alina Pietrzak

alina@nordeo.pl

 

Dyrektor działu usług IT

inż.Paweł Jurkowski

pawel@nordeo.pl

 

Dyrektor działu systemów IT

inż.Norbert Milewicz

norbert@nordeo.pl

 

Dyrektor działu Digital Signage

inż.Robert Zaleśkiewicz

robert@nordeo.pl

 

Dział szkoleń IT

szkolenia@nordeo.pl

 


Dane Spółki ( Uwaga! przenosimy się do nowej ładniejszej:) siedziby)

 

Adres korespondencyjny:

 

NORDEO Sp.z o.o.

ul. Lęborska 3b

80-386 Gdańsk

 

Adres rejestracyjny

 

NORDEO Sp.z o.o.

ul. Szafarnia 11/F8

80-755 Gdańsk

Budynek WaterLane

 

NIP:   5833194491

Regon: 363669710

Kapitał zakładowy: 5000,00 zł wniesiony w całości

KRS: 0000597744 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS

Konto: VW BANK 94 2130 0004 2001 0728 9176 0001

Created with WebWave CMS