Data Center Roadshow 2016

 

Stajemy się świadkami rewolucji w Data Center, polegającej na znacznym przybliżeniu usług Cloud Computing klientowi ostatecznemu. Zmiana ta już zaszła w dużych centrach danych obsługujących publiczne chmury, a teraz schodzi do centrów prywatnych. Głównym celem jest zdecydowane uproszczenie DC przez zastąpienie niezintegrowanych urządzeń różnych producentów poprzez identyczne, uniwersalne bloki. Oprócz oczywistych korzyści w postaci niższych kosztów obsługi, czy szybszego wdrażania, nowa technologia niesie też optymalizację w przechowywaniu i przesyle danych oraz większej wydajności aplikacji.

Data Center staja się coraz bardziej przyjazne i bezpieczne , co w dzisiejszych niepewnych czasach jest sprawą podstawową

Pracownicy Spółki Nordeo zapraszają na cykl spotkań dedykowanych klientom zainteresowanym wiedzą z zakresu chmury obliczeniowej i kolokacji zasobów w nowoczesnym DC.

Spotkania połączone z prelekcjami i zwiedzaniem obiektu są bezpłatne.

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres 

biuro@nordeo.pl

 

 

 

16/01/14

Created with WebWave CMS